STATUT

GIMNAZJUM

NR 3

w SANOKU

Ul. Lipińskiego 63

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 5/08/07

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

aktualizacja VI 2009 i IX 2009 , 22 wrzesień 2011, 3 września 2012 r., 15 września 2013r., wrzesień 2014 r., wrzesień 2015 r.

Misja szkoły:

Szkoła zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój oraz

przygotowanie do samodzielnego życia i dalszej nauki.

Wizja szkoły:

I.Edukacja w Gimnazjum:

-rozbudza i rozwija zainteresowania uczniów,

-wprowadza ucznia w świat nauki poprzez metody właściwe dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,

-wyrównuje szanse edukacyjne zapewniając kontakt z ambitną, dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną oraz dostęp do nowoczesnych środków dydaktycznych,

-kształtuje postawę moralną, wskazując na uniwersalne wartości pożądane w relacjach interpersonalnych,

-wdraża do samodzielności i przygotowuje do aktywności w życiu społecznym.

II.Absolwent szkoły:

-jest dobrze przygotowany do dalszej edukacji,

-odznacza się uczciwością, tolerancją, otwartością na wiedzę,

-jest aktywny; posiada umiejętności interpersonalne takie jak: komunikatywność, otwartość na potrzeby innych, życzliwość, umiejętność współpracy,

-przestrzega norm i zasad społecznych,

-dokonuje świadomych i odpowiedzialnych wyborów.

Pobierz

Nie możesz odczytać pliku - pobierz program Adobe Acrobat Reader