KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Szkoły Podstawowej nr 3 – oddziały gimnazjalne

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r.

semestr I: 4 września 2017 r. - 19 stycznia 2018 r.

 semestr II: 22 stycznia 2018 r. – 22 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe: 29 stycznia  2018 r.- 11 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca  – 3 kwietnia  2018 r.

Egzaminy gimnazjalne: 18, 19, 20 kwietnia 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 Rekolekcje ( 3 dni ustalone z proboszczem parafii), 2 maja (środa) i 4 maja (piątek) 18, 19, 20 kwiecień 2018 ( środa, czwartek, piątek- egzaminy gimnazjalne)

Poinformowanie rodziców i uczniów o grożących ocenach niedostatecznych z  przedmiotów oraz zachowaniu nagannym

za I semestr –  14 grudnia 2017 roku
za II semestr – 18 maja 2018 roku

Spotkania z rodzicami:

14 i 27 września ( Trójki Klasowe – SP nr 3) 2017 rok
27 października   2017 rok,   14 grudnia 2017 rok .
25 stycznia 2018 rok,   22  marca 2018 rok ,  17 maja 2018 rok.

Konferencje klasyfikacyjne: 19 stycznia 2018 rok i 15 czerwca 2018 roku

Zakończenie klas III – 19 czerwca 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018.