Na podstawie uchwały Nr X/77/99 Rady Miasta Sanoka

z dnia 25 marca 1999roku

założono z dniem 1 września 1999r.

GIMNAZJUM

o nazwie Gimnazjum nr 3 w Sanoku

zlokalizowane w Sanoku przy ulicy Lipińskiego 63.

Budynek szkolny i jego dzieje

W 1931 roku na potrzeby 7 klasowej Szkoły Powszechnej oddano na Posadzie Olchowskiej nowy budynek szkolny. Szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki.

W czasie II wojny światowej budynek użytkowany był niezgodnie z jego przeznaczeniem. Stacjonowały tam wojska niemieckie, potem nawet kozackie konie. Budynek został, więc bardzo zdewastowany. Uległy zniszczeniu instalacje wodne i elektryczne, łazienki szkolne oraz sala gimnastyczna.

W wyniku działań wojennych uszkodzono dach powybijano szyby. Dlatego też po wojnie rozpoczęto naukę w budynku przy ulicy Lipińskiego 40. Do 1947 roku funkcjonowały tam dwie szkoły:  Powszechna męska im T. Kościuszki i Powszechna Żeńska im. Klementyny z Tańskich Hofmanowej. W 1947/48 przeniesiono do budynku przy ulicy Lipińskiego 57 Szkołę Powszechną Męską. Szkoła posiadała już bardzo dobre warunki: centralne ogrzewanie, kanalizację, salę gimnastyczną, ogród i boisko.

W roku szkolnym 48/49 połączono szkołę męską z szkołą żeńską im. Hoffmanowej i powstała Szkoła Koedukacyjna pod nazwą: Szkoła Ćwiczeń Liceum Pedagogicznego. Liceum Pedagogiczne cieszyło się bardzo dobrą sławę, podobnie jak i Szkoła Ćwiczeń. W obu szkołach uczyli dobrzy, znani w Sanoku nauczyciele jak: Schlarp, Kril, Gajewski, Kwiatkowska, Machnik, Świerzowicz, Pohorski, Kosina i inni.

Szkoła ta mieściła się na parterze budynku, natomiast na piętrze od 1.09.49r. znajdowało się Liceum Pedagogiczne, którego pierwszym dyrektorem był Józef Stachowicz. Kierownikiem Szkoły Podstawowej był wówczas Władysław Kreowski.

W szkołach tych uczyła w tym czasie wspaniała, specjalnie wybrana kadra nauczycielska. Liceum istniało do 1959 roku. Następnie w budynku tym rezydowała Szkoła Podstawowa nr 3, która w 1982 roku przeniosła się do nowego, obszernego budynku zatrzymując sobie patrona Tadeusza Kościuszkę. Nastąpił remont opuszczonego budynku i w 1988 r przeniosła się tu Szkoła Podstawowa nr 6 z Olchowiec, aby przeczekać okres budowy nowego obiektu.

Co było potem?

Już wiemy. W 1999r w budynku tym umieszczono Gimnazjum nr 3.

 

Stan techniczny budynku

W okresie istnienia szkoły dokonano kapitalnego remontu dachu, docieplenie ,oraz odwodnienie i osuszenie obiektu, a także zmiany elewacji na budynku od strony zachodniej. Zmieniono 35 okien, wymalowano wszystkie klasy i sale gimnastyczną, przycięto drzewa , które zasłaniały dostęp do światła. Szkoła nasza urządzona jest skromnie ,ponieważ była tworzona od nowa. Niektórzy nauczyciele próbują sobie jednak z tym radzić i tak :

mgr M. Wojtowicz zdołał nakłonić rodziców, aby zakupić meble do klasopracowni j. polskiego, B. Szymbara uzyskała sponsorów pieniądze na zakup lektur do biblioteki.

Usytuowanie szkoły

Nasze Gimnazjum mieści się w dość dużym, historycznym już obiekcie przy ul. Lipińskiego, a więc w dzielnicy Posada Olchowska.

Bliskie nasze sąsiedztwo to Sanocka Fabryka Autobusów S.A., Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil, a także szkoły: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkól Technicznych, Szkoła Podstawowa nr 3 - ta sama, która kiedyś wywędrowała od nas i z której wywodzi się większość naszych uczniów i nauczycieli.

Patron szkoły
Szkoła na razie nie ma patrona. Będzie nim prawdopodobnie Władysław Jagiełło, gdyż za Jagiellonów Sanok bardzo intensywnie rozwijał się. Poza tym w Sanoku odbył się ślub Wł. Jagiełły z Elżbietą Granowską z Pilczy, a ostatnia żona króla Zofia Holszańska przebywała w Sanoku, gdyż otrzymała tu zamek jako tzw. wdowie uposażenie. Ponadto Wł. Jagiełło ufundował miastu kościół pod wezwaniem Michała Archanioła.