Historia szkoły

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły Nr 1/15 z dniem 28.09.2015 roku ustala się następujący czas trwania przerw śródlekcyjnych

  1.  8.00 –  8.45
  2.  8.50 –  9.35
  3.  9.40 –  10.25
  4.  10.35 – 11.20
  5.  11.35 – 12.20
  6.  12.25 - 13.10
  7.  13.20 – 14.05
  8.  14.10 – 14.55
  9.  15.00 – 15.45
  10. 15.50 - 16.35