BIBLIOTEKA

 

W dniu 6 października na zebraniu rady pedagogicznej gościliśmy panie z biblioteki pedagogicznej: panią kierownik filii mgr Irenę Florczak oraz panią  mgr Annę  Sebastiańską  nauczyciela bibliotekarza.

Panie  zapoznały zebranych nauczycieli  z funkcjonowaniem biblioteki, która stanowi filię biblioteki w Krośnie, nowościami oraz działaniami związanymi z promocją czytelnictwa.

Bardzo ciekawa była prezentacja dotycząca różnorodnych działań czytelniczych
 i kulturalnych placówki
.

 Przydatne okazały się informacje o możliwości korzystania
 z komputerowej bazy danych, a w szczególności z  katalogu PROLIB, który umożliwia
szybkie sprawdzenie poszukiwanej książki.

Zebrani nauczyciele mogli wziąć do ręki kilkanaście nowości przyniesionych przez panie
 oraz zapoznać się z bibliografiami na temat: ADHD, zespołu Aspergera, zespołu Downa, mózgowego porażenia dziecięcego, „Żołnierzy wyklętych i Armii Krajowej” i  „Rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.

Szczególnie doceniamy zaproszenie do współpracy i odwiedzania biblioteki.
Każdy z nas, nauczycieli uczestniczących w spotkaniu  na pewno wykorzysta podane informacje w swojej pracy i samokształceniu. 

Za odwiedzenie naszej szkoły i przekazane informacje bardzo Paniom dziękujemy.