Ach! Co to była za szkoła!

 

Gimnazjum nr 3 w Sanoku

 

 Lokalizacja i adres.

ul. Lipińskiego 63

Sanok – Dzielnica Posada

 

 

 

 Historia szkoły

W 1931 roku na potrzeby 7 klasowej Szkoły Powszechnej oddano na Posadzie Olchowskiej (obecnie dzielnica miasta – Posada) nowy budynek szkolny. Szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki.

W czasie II wojny światowej budynek był użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem. Stacjonowały tam wojska niemieckie, przez pewien czas służył on nawet za stajnię dla koni, w wyniku czego został bardzo zdewastowany. Dlatego też po wojnie rozpoczęto naukę w innej lokalizacji – przy ulicy Lipińskiego 40. W obecnym budynku, na przestrzeni lat powojennych funkcjonowało kilka typów szkół, w tym szkoła podstawowa.

W roku 1983 „podstawówka” przeniosła się do nowo wybudowanej szkoły zlokalizowanej przy ulicy Lenina (obecnie Stróżowska 4). Budynek przy Lipińskiego wyremontowano i oddano w użytkowanie Szkoły Podstawowej nr 6 z Olchowiec.

W wyniku reformy szkolnictwa w Polsce, od roku 1999 w budynku przy ul. Lipińskiego 63 umieszczono Gimnazjum nr 3 – powołane na podstawie uchwały nr 77/99 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 marca 1999 r. W bliskim sąsiedztwie szkoły usytuowane są dwa duże zakłady pracy tj. Sanocka Fabryka Autobusów S.A. oraz Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil. Ponadto niedaleko znajdują się szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół nr 2 (dawny „Mechanik”) i Zespół Szkół nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 – ta sama, która kiedyś wywędrowała od nas i z której wywodzi się większość naszych uczniów i nauczycieli.

W pierwszym roku nauki w gimnazjum, tj. w roku szkolnym 1999/2000 utworzono cztery odziały klas pierwszych, które liczyły 116 uczniów. Zatrudnionych zostało 14 nauczycieli. Dyrektorem nowo powstałej szkoły gimnazjalnej został mgr Krzysztof Sasko, który funkcję tę pełnił przez 18 lat. Stanowisko zastępcy powierzono mgr Markowi Wojtowiczowi.

W roku szklonym 2016/2017 do szkoły uczęszczało 275 uczniów i pracowało 28 nauczycieli.

Szkoła od początku zakładała wysoki poziom nauczania oraz dyscyplinę wśród uczniów. Można powiedzieć, że nie mieliśmy poważnych kłopotów wychowawczych, a do szkoły uczęszczali różni uczniowie. Chodzili do nas wychowankowie Szkolnego Ośrodka Wychowawczego, dzieci z Domu Dziecka, były to często dzieciaki z ogromnymi problemami osobistymi.

Od roku  2003 nauczyciele zdecydowali się na tworzenie i wdrażanie programów innowacyjnych. Jako pierwsza ruszyła matematyka, potem dołączył język angielski. Kadra pedagogiczna systematycznie podnosiła swoje kwalifikacje. W roku 2010 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska utworzono pierwszy oddział integracyjny. Zainteresowanie klasą było tak duże wśród rodziców i uczniów, że co roku mieliśmy pełny komplet dzieci do oddziału integracyjnego.

 

 Osiągnięcia

Szkoła z roku na rok rozwijała się bardzo dynamicznie. Uczniowie odnosili coraz większe sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na różnych szczeblach.

W roku szkolnym 2003/2004 Gimnazjum nr 3 znalazło się w szóstce najlepszych szkół w województwie.

Takie wieści szybko rozeszły się wśród rodziców i uczniów. Od roku 2010 do szkoły zaczęła napływać coraz większa liczba uczniów spoza obwodu: z Leska, Grabownicy, Strachociny, Mrzygłodu, Tyrawy, Nowosielec i Zagórza. Ponieważ tworzonych było po 4-5 oddziałów w jednym roczniku, wymusiło to przez kilka lat z rzędu, konieczność pracy na dwie zmiany.

W latach 2003-2017 uczniowie Gimnazjum nr 3 zdobywali w konkursach przedmiotowych tytuły laureatów i finalistów – 36 laureatów i 61 finalistów. Przedstawia to poniższa tabela:

L.p.

2003/4

2004/5

2005/6

2006/7

2007/8

2008/9

209/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

laureaci

3

8

-

-

-

-

3

1

3

3

2

6

2

5

fnaliści

3

7

-

6

-

4

1

4

7

1

7

5

7

8

 

Tak dobre wyniki w nauce przyczyniły się do otrzymania wyróżnienia przyznanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla gimnazjum za pracę z uczniem zdolnym.

 

Również w zawodach sportowych uczniowie zdobywali wysokie miejsca. Przedstawiają się one następująco:

Rok szkolny 2001/2002 – 5 miejsce w województwie w unihokeju,

2002/2003 – 9 miejsce w województwie w tenisie stołowym,

2003/2004 – 8 miejsce w województwie w tenisie stołowym,

2008/2009 – Mistrzostwo Polski w judo w kategorii juniorek młodszych,

2011/2012 – Mistrzostwo Polski w unihokeju chłopców,

2011/2012 – 2 miejsce w województwie chłopców w łyżwiarstwie,

2013/14 – mistrzostwo województwa podkarpackiego w unihokeju, 3 miejsce w kraju,

2014/15 – 6 miejsce w województwie w tenisie stołowym,

2015/16 – Mistrzostwo Polski w unihokeju chłopców,

2016/17 – 2 miejsce w kraju w unihokeju chłopców.

W roku szkolnym 2013/2014 w klasyfikacji Szkolnego Związku Sportowego Gimnazjum nr 3 w Sanoku uplasowało się w pierwszej dziesiątce najlepszych gimnazjów województwa podkarpackiego na ponad 420 gimnazjów.

Należy dodać, że w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie „trójki” wywalczyli 4 miejsce w województwie pod względem osiągnięć sportowych, co stanowi najlepszy wynik w historii szkoły. Osiągnięcie to jest szczególne, mając na uwadze skromną bazę sportową jaką dysponuje gimnazjum.

Jak widać z powyższego zestawienia nasi uczniowie osiągali sukcesy w wielu dziedzinach, rozwijali swoje umiejętności zarówno w nauce jak i w sporcie.

Z inicjatywy nauczycieli języka angielskiego szkole przeprowadzany był międzygimnazjalny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych „British Or American”. Również nauczyciele historii byli pomysłodawcami i organizatorami konkursu wiedzy o Sanoku. Obydwa konkursy odbywały się cyklicznie pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka.

W roku szkolnym 2001/2002 uczniowie klas trzecich po raz pierwszy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego, który miał zdecydować o dalszej ich edukacji w szkole średniej. Po tym pierwszym egzaminie, dyrekcja podjęła decyzję o przeprowadzeniu egzaminów próbnych w klasach trzecich i drugich, aby przygotować młodzież do egzaminu na zakończenie gimnazjum.

W roku 2013 pierwszy raz do egzaminu przystąpili uczniowie klasy integracyjnej. Wielu z nich dostało się do szkół ponadgimnazjalnych mimo swoich niepełnosprawności.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała wskaźniki edukacyjne pozwalające na oszacowanie postępów poczynionych przez uczniów podczas nauki na danym etapie edukacyjnym, pod nazwą Edukacyjna Wartość Dodana (EWD). Jest to metoda statystyczna umożliwiająca oszacowanie wkładu szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów. Od 2009 r. zespół EWD Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udostępnia 3-letnie wskaźniki dla gimnazjów, które w sposób graficzny charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania.

Poniższe wykresy przedstawiają EWD dla Gimnazjum nr 3 na przestrzeni lat 2010-2017.

 

 

 

 

 Ważne wydarzenia – wspomnienie

Nasi uczniowie żyli nie tylko nauką, była też i rozrywka, która dawała im wiele radości. Dużą popularnością cieszyły się wycieczki, w tym zagraniczne: w 2000 r. – do Austrii, w 2001 r. – do Włoch, w 2002 r. – do Chorwacji, w 2013 r. młodzież wraz  z nauczycielami zwiedziła trzy stolice: Budapeszt, Wiedeń i Bratysławę, a w 2017 r. – Pragę.

Szkoła kładła nacisk na wszechstronny rozwój uczniów, stąd wyjazdy do teatrów w Krakowie i Rzeszowie oraz organizowanie wielu akcji na korzyść społeczności lokalnej. Przyczyniło się w to do wyrobienia u młodzieży poczucia przynależności do swojej Małej Ojczyzny.

W 2010 r. uczniowie i pedagodzy zorganizowali imprezę dla Adriana – niepełnosprawnego ucznia naszej szkoły. Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu materialnemu wielu ludzi, udało się sfinansować specjalne urządzenie pionizujące chłopca, a w 2011 r. pozyskano środki finansowe dla ucznia niedowidzącego, dzięki czemu udało się zakupić dla niego elektroniczną lupę. Ponadto społeczność szkolna wraz z Samorządem Uczniowskim brała udział w wielu akcjach charytatywnych m.in. takich jak: „Jedzie Mikołaj”, „Góra Grosza”, a ostatnio „Szlachetna paczka”. Zbierane były pieniądze na WOŚP oraz w ramach akcji „Ziemia Sanocka dla szpitala”.

Ciekawą formą rozrywki były również spotkania z twórcami kultury: poetami, pisarzami oraz innymi znanymi osobami. W 2000 r. swoje wiersze prezentował gimnazjalistom Jan Szelc, w roku 2003 rzeźbiarz Bogusław Iwanowski uchylił rąbka tajemnicy swojego warsztatu pracy. W 2004 w progach naszego gimnazjum gościł poeta Janusz Szuber. W tym samym roku Stanisław Orłowski – przewodnik PTTK-u opowiadał uczniom o wędrówkach po Bieszczadach. W 2017 r. szkolną bibliotekę odwiedziła pisarka Katarzyna Ryrych.

Jednym z najważniejszych wydarzeń dla uczniów i rodziców były na przestrzeni istnienia gimnazjum egzaminy końcowe. W ostatnich latach uczniowie naszego gimnazjum osiągali wysokie wyniki egzaminacyjne z poszczególnych części: humanistycznej, przedmiotów przyrodniczych i językowej.

Tegoroczne wyniki egzaminów gimnazjalnych (rok szkolny 2016/2017) wypadły bardzo dobrze. We wszystkich częściach uczniowie uzyskali bardzo wysoki wynik (8 stanin). Rezultat naszego gimnazjum jest znacznie lepszy od wyniku w gminie, powiecie i województwie. We wszystkich częściach jest on zdecydowanie najlepszy spośród wszystkich sanockich gimnazjów. Z historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki i języka angielskiego na poziomie rozszerzonym jest to wynik wyższy od średniego w gminie o ponad 10 punktów procentowych. Taki wynik osiągają tylko szkoły elitarne.

Szkoła przechodzi do historii i pozostanie ważną jej częścią zarówno dla dzielnicy Posada jak i całego miasta.

 

powrót