Aktualności

UE

Zapraszamy do udziału w konkursie "Sanok w Unii Europejskiej".

Konkurs dotyczy wiedzy ogólnej o krajach UE, symbolach i instytucjach oraz zakresie ich działania.
Nagrodą główną jest wyjazd do Brukseli w dniach 19 - 23 czerwca dla trzech najlepszych uczniów

z każdego gimnazjum w Sanoku.
Organizatorem wyjazdu jest Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby.

Zgłoszenia do konkursu do dnia 11.05.2016 r. u p. Małgorzaty Jezior.
Konkurs odbędzie się 25.05. 2016 r. o godz. 10:00 w każdym  gimnazjum miasta Sanoka.

Dołączamy szczegółowy regulamin konkursu - pobierz regulamin