Aktualności

  1. Próbne egzaminy gimnazjalne dla klas drugich odbędą się w dniach 10 – 12 maja

część humanistyczna – 10 maja ( wtorek)

część matematyczno – przyrodnicza – 11 maja ( środa)

część językowa -           12 maja ( czwartek)

Egzaminy odbywają się według obowiązujących procedur.

Czas trwania:

Część humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza

  1. a)część pierwsza 7.45 – 8.45

8. 45 – 9.00 przerwa

  1. b) część druga 9.00 – 10.30

Część językowa

  1. a)część pierwsza 8.00 – 9.00

9.00 – 9.15 przerwa

  1. b)   część druga   9.15 – 10.15

Na egzamin gimnazjalny przeznaczone są 3 godziny lekcyjne

Na egzaminy proszę przynieść ważny dokument tożsamości