Aktualności

 

 

Konkurs plastyczno – fotograficzny „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”

W ramach projektu „EKO- SANOK” organizowany
jest konkurs na indywidualną pracę fotograficzną
lub pracę wykonaną dowolną techniką plastyczną.

Zakres tematyczny:

  • Obszary Natura 2000,
  • Znaczenie Obszarów Natura 2000 dla środowiska,
  • Znaczenie lasów, rzek i moczarów dla ochrony klimatu i środowiska,
  • Oddziaływanie negatywnie wpływające na Obszary Natura 2000,
  • Kształtowanie postaw proekologicznych,
  • Poznanie gatunków zwierząt, roślin i grzybów występujących w Sanoku
    oraz znaczenie lasów i rzek dla ochrony środowiska

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie J

Prace należy składać w terminie do 25 kwietnia 2016 r.

do p. Katarzyny Krawieckiej