Harmonogram wywiadówek w dniu 14 grudnia ( czwartek)


Pedagogizacja dla rodziców uczniów klas 2, 3 i 7 Szkoły Podstawowej
nr 3 o godzinie 16.30
Temat Pedagogizacji „ Dopalacze i nowe środki psychoaktywne. Rozpoznawanie sytuacji zażywania narkotyków przez młodzież”
Miejsce: Sala nr 14
Czas trwania: 30 minut
W spotkaniu uczestniczą wychowawcy klas 1 i 2 oraz pedagog szkolny

Harmonogram spotkań z wychowawcami
2a 14.12.17 Joanna Łącka             sala 15  godz. 17.00
2b 14.12.17 Agnieszka Nagórny     sala 7    godz.17.00
2c 14.12.17 Dagmara Zulewska     sala 8    godz.17.00
3a 14.12.17 Renata Pawlecka        sala11    godz.17.00
3b 14.12.17 Katarzyna Krawiecka  sala 13  godz.17.00
3c 14.12.17 Aneta Czopor             sala 4    godz. 17.00
3d 14.12.17 Ryszard Koźma          sala 16  godz. 15.45

Uwaga !!!
Spotkanie z rodzicami uczniów klasy 3d odbędzie się o godzinie 15.45 w sali nr 16.