Aktualności

EGZAMINY GIMNAZJALNE  DLA KLAS 3 ( Uwaga zmiana terminu!!!)

część humanistyczna – 5 grudnia( wtorek)

część matematyczno –  przyrodnicza – 6 grudnia  (środa)

część językowa -    7 grudnia    (czwartek)

Egzaminy odbywają się według obowiązujących procedur

Czas trwania:

Część humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza

      część pierwsza  9.00 – 10.00

10.00   – 10.10 przerwa

część druga  10.10 – 11.40

Część językowa

       część pierwsza  9.00 – 10.00

10.00 – 10.15 przerwa

 część druga   10.15 – 11.15

Uwaga !!!

Uczniowie klas 3  przychodzą do szkoły najpóźniej o godzinie 8.30

Do klas wchodzą  od  8.45 – 9.00

Uczniowie posiadają ważną legitymację lub ważny  dokument tożsamości

Uczniowie, którzy spóźnią się nie zostaną wpuszczeni na egzamin

Na egzamin gimnazjalny przeznaczone są 3 godziny lekcyjne

W dniach: 5, 6 i 7 grudnia klasy 2 zaczynają lekcje od godziny 11.40 i  pozostałe  zajęcia mają zgodnie z planem