Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” – Jan Paweł II

W tym roku po raz trzeci nasza szkoła weźmie udział

w Ogólnopolskiej Akcji SZLACHETNA PACZKA.

W związku z tym, zwracamy się do wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły
z prośbą o wspólne przygotowanie wielkiej paczki dla rodziny ,
która w tym szczególnym okresie, nadchodzącej zimy oraz Świąt Bożego Narodzenia,
potrzebuje naszej pomocy. Liczymy bardzo na zaangażowanie każdej osoby i każdej klasy!
Wszystkie potrzebne rzeczy dla rodziny zbieramy od
22 listopada do 8 grudnia 2017 r.

Przygotowane zostało ogłoszenie o akcji,
które zostało umieszczone na gazetce Samorządu Uczniowskiego,
a wszyscy wychowawcy klas otrzymali informacje,
jak można pomóc tej wybranej rodzinie
i przekażą młodzieży na godzinach wychowawczych.

szlachetna paczka