Aktualności

 

W dniu 26 października ( czwartek)  odbędą się wywiadówki  śródsemestralne

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 3 o godzinie 16.30

Prelekcja prowadzona dla rodziców uczniów klas 3.

Temat:  Dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego – prezentacja.

Miejsce:   Sala nr 14

Czas trwania:  30 minut

Nauczyciel prowadzący:  Jolanta Mitrzyk

 Udział biorą wszyscy wychowawcy klas 3

 Harmonogram spotkań z wychowawcami

Klasa Dzień Nazwisko wychowawcy NR SALI  Godz.
 2a 26.10.17 Joanna Łącka    15  17.00
 2b 26.10.17 Agnieszka Nagórny      7 17.00
2c 26.10.17 Dagmara Zulewska      8 17.00
3a 26.10.17 Renata Pawlecka     11 17.00
3b 26.10.17 Katarzyna Krawiecka     13 17.00
3c 26.10.17 Aneta Czopor       4 17.00
3d 26.10.17 Ryszard Koźma      14 17.00

Spotkania rodziców uczniów klas  2 i 3 z wychowawcami według harmonogramu

Temat poruszane na spotkaniach w klasie

  1. Kontrola wyników nauczania, zachowania oraz frekwencji uczniów.
  2. Sprawy indywidualne.
  3. Zatwierdzeni dni wolnych od zajęć dydaktycznych
  4. Przypomnienie o składkach na radę rodziców