Aktualności

   

Część humanistyczna Część -  przyrodnicza Część językowa
język polski historia matematyk przyroda podstawowy rozszerzony
pkt. % pkt % pkt % pkt % pkt % pkt %
Klasa A 27,0 84,5 25,7 80,4 21,9 75,6 19,4 69,3 35,8 89,6 31,1 77,7
Klasa B 26,6 83,0 24,0 75,1 20,6 71,0 17,3 61,7 35,7 89,3 31,1 77,7
Klasa C 23,3 72,9 21,7 67,8 14,3 49,2 15,1 54,0 29,2 72,9 21,5 53,7
Szkoła 25,8 80,5 8 23,9 74,7 8 19,2 66,1 8 17,4 62,0 8 33,8 84,5 8 28,2 70,5
Gmina 24,3 75,8 20,7 64,5 15,8 54,5 15,7 56,1 30,0 75,0 23,3 58,3
Powiat 23,9 74,5 20,5 64,1 15,2 52,4 15,4 55,2 27,8 69,4 20,6 51,6
Wojew. 22,7 70,8 19,3 60,2 14,2 49,1 14,9 53,3 26,3 65,8 18,6 46,5

 

                                                      

Język niemiecki
podstawowy rozszerzony
pkt. % pkt. %
Klasa A 34,0 85 27,0 67,5
Klasa B
Klasa C
Szkoła 34,0 85 9 27,0 65,7
Gmina 21,3 53,2 21,7 54,2
Powiat 21,7 54,2 21,5 53,8
Wojew. 21,2 53,0 17,1 42,7