Aktualności

Dyrekcja Gimnazjum nr 3 informuje, że w  dniu 18 maja ( czwartek) 2017 roku odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas 1 i 2 oraz  23  maja ( wtorek) spotkania z rodzicami uczniów klas 3

Harmonogram spotkań w  dniu 18 maja 2017 roku

Klasa Dzień Nazwisko wychowawcy NR SALI GODZINA
1a 18.05 Joanna  Łącka      15        17.00
1b 18.05 Agnieszka Nagórny       7        17.00
1c 18.05 Aneta Fil      16        17.00
2a 18.05 Renata Pawlecka      11        17.00
2b 18.05 Katarzyna Krawiecka      13        17.00
2c 18.05 Aneta    Czopor      14        17.00
2d 23.05 Ryszard Koźma       4        17.00

Poruszane tematy na spotkaniu z rodzicami

 1. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego
 2. Analiza frekwencji uczniów na zajęciach.
 3. Indywidualne rozmowy z rodzicami.
 4. Sprawy różne.

Porządek spotkań w dniu 23  maja ( wtorek)

Godzina:  16.30  w sali nr 14 odbędzie się pedagogizacja dla rodziców uczniów klas 3

w ramach programu realizowanego dla uczniów klas 3 Archipelag Skarbów

Czas trwania:  około  30   minut

W spotkaniu uczestniczą wychowawcy klas  oraz pedagog szkolny

Harmonogram spotkań z wychowawcami

3a 23.05.17 Zdzisława Janowska       16 Bezpośrednio po pedagogizacji
3b 23.05.17    Dagmara Zulewska        8 Bezpośrednio po pedagogizacji
3c 23.05.17   Małgorzata Jezior        5 Bezpośrednio po pedagogizacji

Poruszane tematy na spotkaniu z rodzicami

 1. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku szkolnego
 2. Analiza frekwencji uczniów na zajęciach.
 3. Indywidualne rozmowy z rodzicami.
 4. Sprawy różne.

Dyrekcja Gimnazjum nr 3 informuje, że w  dniach: 22 – 24 maja odbędą się próbne egzaminy gimnazjalne przeznaczone dla uczniów klas 2

część humanistyczna – 22 maja (poniedziałek)

część matematyczno –  przyrodnicza23 maja ( wtorek)

część językowa -           24 maja ( środa)

Egzaminy odbywają się według obowiązujących procedur.

Czas trwania:

Część humanistyczna i matematyczno – przyrodnicza

 1. część pierwsza  7.45 – 8.45

8. 45  – 9.00 przerwa

 1.  część druga  9.00 – 10.30

Część językowa

 1. część pierwsza  8.00 – 9.00

9.00 – 9.15 przerwa

 1.    część druga   9.15 – 10.15

Na egzamin gimnazjalny przeznaczone są 3 godziny lekcyjne

Dla klas 1 i 3 na pierwsze trzy godziny lekcyjne obowiązuje oddzielny plan lekcji