Aktualności

Informacja o egzaminie gimnazjalnym w roku szkolnym 2016/ 2017 1.

 Terminarz egzaminu Egzamin gimnazjalny odbędzie się w następujących terminach:  19 kwietnia 2017 r. (środa) – część humanistyczna: godz. 900 – egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – będzie trwał 60 minut, godz. 1100 – egzamin z zakresu języka polskiego – będzie trwał 90 minut,

 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) – część matematyczno-przyrodnicza: godz. 900 – egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) – będzie trwał 60 minut, godz. 1100 – egzamin z zakresu matematyki – będzie trwał 90 minut,

 21 kwietnia 2017 r. (piątek) – język obcy nowożytny: godz. 900 – egzamin na poziomie podstawowym – będzie trwał 60 minut, godz. 1100 – egzamin na poziomie rozszerzonym – będzie trwał 60 minut,

czytaj więcej