Aktualności

W dniach 16- 17  marca odbędą się Rekolekcje Wielkopostne.

W czasie trwania Rekolekcji Wielkopostnych zajęcia dydaktyczne nie odbędą się

Organizacja:

16 marca 2017 rok ( czwartek)

10.30 – spektakl przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 3

               Miejsce: salka katechetyczna na plebanii

Udział biorą następujące klasy: 1a,1b,1c,2a,2b,2c,2d pod opieką wychowawców

Wyjście do Kościoła pod opieką tych samych nauczycieli:

Program  Rekolekcji w Kościele:

11.30 – Wspólny śpiew

11.40 – Konferencja I   ( Prowadzi  ksiądz Rekolekcjonista)

12.00 – Msza święta

Opiekę w kościele sprawują wyznaczeni nauczyciele

17 marca 2017 rok ( piątek)

10.00 – projekcja filmu o tematyce religijnej

               Miejsce: salka katechetyczna na plebanii

               Udział biorą następujące klasy: 2a,2b,2c i 2d pod opieką wychowawców klas

               Miejsce: sala nr 14              

               Udział biorą  klasy: 1a, 1b, 1c  pod opieką wychowawcy

               Miejsce: sala nr 16              

               Udział  bierze klasa 3a pod opieką wychowawcy

                Miejsce: sala nr 15    

               Udział  bierze klasa 3c pod opieką wychowawcy         

               Miejsce: sala nr 13    

             Udział  bierze klasa 3b pod opieką wychowawcy                   

11.00 – Spotkanie w swoich salach z wychowawcami.

Wyjście do Kościoła pod opieką tych samych nauczycieli:

Program  Rekolekcji w Kościele:

11.30 – Wspólny śpiew

11.40 – Konferencja II   ( Prowadzi  ksiądz Rekolekcjonista)

12.00 – Droga Krzyżowa

Opieka w kościele: Janusz Szuba, Jolanta Mitrzyk, Adam Dmitrzak, Bożena Pelczar

Plan lekcji dla uczniów nie uczestniczących w rekolekcjach:

16 marca ( czwartek)

Przychodzą do szkoły na 3 lekcję

Lekcje odbywają się w sali nr 4

3  lekcja – chemia 

4 lekcja – język polski

5i 6  lekcja – informatyka 

17  marca ( piątek)

Lekcje odbywają się w sali nr 11

Przychodzą do szkoły na 2 lekcję

2  lekcja – zajęcia artystyczne

3 lekcja – historia

4 lekcja –  chemia

5 lekcja – język niemiecki

§ 2.  Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Sanoku informuje, że w dniu 16 marca odbędzie się Badanie PISA, w którym uczestniczą wyznaczeni uczniowie z klas 3

Czas trwania: 9.00 – 13.00

W czasie trwania badania PISA opiekę sprawują wychowawcy klas