Aktualności

W dniu 23  marca  odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Spotkanie uczniów klas 3 dotyczące przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Prelekcja na temat: Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz stres przedegzaminacyjny

Godzina:         16.30

Prowadzący:   Jolanta Mitrzyk i Zdzisława Janowska

Miejsce:          sala nr 14

Spotkania z wychowawcami w klasach według harmonogramu

Klasa Dzień Godzina Nazwisko wychowawcy     NR SALI
     1a 23.03.  17.00  Łącka Joanna  15
     1b 23.03. 17.00   Nagórny Agnieszka  7
     1c 23.03. 17.00   Fil Aneta  biblioteka
     2a 23.03. 17.00 Pawlecka  Renata  11
     2b 23.03. 17.00  Krawiecka Katarzyna  13
     2c 23.03. 17.00  Czopor Aneta  14
     2d 23.03. 17.00 Wdowiak Sabina  4
    3a 23.03. 17.00  Janowska Zdzisława  16
    3b 23.03. 17.00 Zulewska Dagmara  8
     3c 23.03. 17.00 Jezior Małgorzata  5

Poruszane tematy: Poinformowanie rodziców o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów.