Aktualności

odbędą się w dniu 15  września

( czwartek) 2016 roku  według następującego harmonogramu:

Klasa Dzień Nazwisko wychowawcy       NR SALI
 1a 15.09 Joanna Łącka    15
 1b 15.09 Agnieszka Nagórny    7
1c 15.09 Aneta Fil     biblioteka
2a 15.09 Renata Pawlecka    11
2b 15.09 Katarzyna Krawiecka     13
2c  15.09 Aneta Czopor     4
2d  15.09 Sabina Wdowiak   14
3a  15.09 Zdzisława Janowska   16
3b 15.09 Dagmara  Zulewska    8
3c  15.09 Ryszard Koźma    5

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1

Godzina: 16.30

Temat:  Zapoznanie z wychowawcami klas 1. Dokumenty szkolne. Procedury wypadków szkolnych 

Miejsce:   Sala gimnastyczna

Czas trwania:  30 minut

Nauczyciel prowadzący:  Agnieszka Nagórny, Marcin Pudło

 

Dla rodziców uczniów klas 1-3

Godzina: 17.00

Temat: Przemoc w rodzinie

Miejsce:   Sala gimnastyczna

Czas trwania:  30 minut

Prowadzący:  Pracownicy PCPR

Spotkania organizacyjno – informacyjne z wychowawcami w poszczególnych klasach:

 1. Omówienie zasad funkcjonowania  szkoły i współpracy wychowawcy z rodzicami.
 2. Zebranie oczekiwań związanych z klasowym planem wychowawczym, propozycje wycieczek i wyjazdów z uczniami na bieżący rok szkolny.
 3. Wybory  Trójek Klasowych
 4. Omówienie spraw związanych z pasowaniem klas 1
 5. Omówienie spraw porządkowych.
 6. Weryfikacja danych osobowych uczniów.
 7. Planowanie pracy wychowawczej: harmonogram imprez klasowych
 8. Zasady udziału rodziców w życiu szkoły.
 9. Sprawy różne wynikające z potrzeb danej klasy.
 10. Poinformowanie rodziców o zajęciach dodatkowych dla uczniów.
 11. Dni dodatkowo wolne od  zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 12. Przedstawienie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego i wniosków z ewaluacji przeprowadzonej w czerwcu 2016 roku
 13. Przedstawienie harmonogramu spotkań z rodzicami i propozycje pedagogizacji.